Med nya iPad OS och iPad Pro klarar man sig utan dator

Ni som är teknikintresserade har säkert både läst och sett en del video om Apples nya system för iPad som Apple valt att kalla ”iPad OS”. Jag har nu under några veckor suttit på betan och jobbat med den. Tänkte där med dela med mig lite om upplevelse av den nya.